نوشته‌ها

ابراز نگرانی علیرضا دبیر از کاهش تعداد کشتی گیران ایرانی

شفقناقم- رئیس فدراسیون کشتی با ابراز نگرانی از کاهش آمار کشتی گیران در کشور گفت: سرمایه‌گذاری درکشتی نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت و سرمایه‌گذاری جدی است بنابراین باید بستر مناسب برای تربیت قهرمانان و سرمربیان حرفه‌ای درکشور ایجاد شود تا در ه…