نوشته‌ها

کرونا|مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی قم: 50 هزار دست لباس محافظ پرستاران و پزشکان تولید می شود

شفقناقم- مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با مجتمع بعثت مذاکرات و عقد قرارداد به منظور تامین 50 هزار دست لباس سرهمی برای محافظت پرستاران و پزشکان برای مقابله با کرونا انجام و در مرحله تولید است. به گزارش شفقناقم، محمد احمدی …