نوشته‌ها

,

پساکرونا| عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: انسان پس از کرونا به دنبال جبران خطاهای خود است

شفقناقم- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است: جهان پس از کرونا جهانی است که انسان متوجه شده است، سهم بزرگی در پیدایی بلاهای خانمان برانداز داشته‌ از آن جهت که تصرفاتی ناسازگار با حرکت کلی طبیعت و نظام ربانی آن در طبیعت کرده …