نوشته‌ها

,

عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) به آقا نجفی

شفقناقم- حضرت آیت‌الله ‌العظمی شبیری زنجانی گفتند: آقای حاج آقا جواد زنجانی ظاهراً از آقای حاج آقا مهدی حائری یزدی و او هم از آقای سیّد محمد کاظم عصار نقل کرد که ایشان می‌گفت: در دوره مظفرالدین شاه، شیخ محمد تقی اصفهانی (م ۱۳۳۲) معروف به آقانجفی…