نوشته‌ها

آیا عناوین حوزوی در طول زمان تغییر می کند؟ گفت وگوی شفقنا با رضایی اسفریزی

شفقناقم- محقق مرکز تحقیقات اسلامی کامپیوتری علوم اسلامی معتقد است: عناوینی که به روحانیت تعلق می گیرد امری عرفی و اعتباری است و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. محمدرضا رضایی اسفریزی در گفت وگو با خبرنگار شفقناقم با ذکر این نکته که القاب و عن…