نوشته‌ها

شیوه های ثبتی محور جایگزین آمارگیری های سنتی می شود

شفقناقم- رئیس مرکز آمار ایران گفت: رویکردی که ما در کشور دنبال می کنیم این است که مراجعه حضوری و آمارگیری های سنتی را کاهش دهیم، در روش های ثبتی مبنا نیاز به سیستم ها و همکاری های جامعه وجود دارد، این سیستم ثبتی مبنا هزینه های کمتر و ارتقای …