نوشته‌ها

بهره گیری از ظرفیت مراجع و علما در پیشبرد برنامه های توسعه استان قم؛ تاکید دکتر روحانی در دیدار استاندار قم

شفقناقم- رئیس جمهور در دیدار استاندار قم بر تقویت روحیه مردم داری و بهره گیری از ظرفیت مراجع عظام تقلید، علما و صاحبنظران دانشگاهی در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه استان قم تاکید کرد. به گزارش شفقناقم، دکتر سرمست استاندار قم عصر دوشنبه …