نوشته‌ها

تنقیص جنسیت یا تغییر جنسیّت؟/ کریمی نیا: 30 فقیه معاصر در زمینه تغییر جنسیت فتوا داده اند

شفقناقم-مسائل مستحدثه از جمله دغدغه‌هایی است که همواره مورد نظر فقها بوده است. یکی از این مسائل، تغییر جنسیت است. در این مورد بحث‌های متفاوتی از جنبه‌های پزشکی، اجتماعی و روانشناسی صورت گرفته است. یکی از جنبه‌هایی که اهمیت آن بر کسی پوشیده نی…