نوشته‌ها

کیفیت نماز ماه جمادی الثانی و ثواب آن

شفقناقم– سید بن طاوس رضی الله عنه نقل کرده است که در ماه جمادی الآخر در هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز بکند یعنى به دو سلام در رکعت اول بخواند حمد و یک مرتبه آیه الکرسی و بیست و پنج مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم حمد و یک مرتبه سوره تکاثر و بی…