نوشته‌ها

شورای برنامه ریزی| نوربخش خبر داد: کاهش 13 درصدی توزیع اعتبارات تملکی استان قم

شفقنا-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: توزیع اعتبارات تملکی استان با کاهش 13 درصدی روبرو است که باید براساس شاخص هایی که استان در آن از سرانه کشوری پایین تر است اعتبارات در این امر اختصاص یابد. به گزارش خبرنگار شفقناقم، محم…