,

قائم مقام مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفت وگو با شفقنا: قرآن کریم انسان را موجودی دوبعدی می بیند/ همه آسیب های بشر امروز به دلیل استفاده مهلکانه از طبیعت است

شفقناقم- قائم مقام دبیرکل و معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) عنوان می کند که تقسیم بندی موجود را قرآن و معارف اسلامی در خود ندارد؛ این تقسیم بندی ها از مناطق دیگر (یونان) آمده و بعدها مسلمانان، این تقسیم بندی ها را وارد کردند لذا اگر به آ…